Orgány společnosti

Právní formou jsme obecně prospěšnou společností, založenou podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

V souladu se zákonem byla v Poradně ustanovena správní rada a dozorčí rada (orgán kontrolní). Statutárním orgánem je ředitel David Šmejkal.

Členy správní rady jsou:
Mgr. Karel Suchý (předseda)
JUDr. Pavel Henzl (1. místopředseda)
Eva Horucková (2. místopředsedkyně)
Ing. Michal Kvak
Ing. Radko Belada
Zuzana Bienvenu
JUDr. Stanislava Kopřivová
Matúš Džavan
Tomáš Tichota

Členy dozorčí rady jsou:
Ing. Libor Novák (předseda)
Ing. Luboš Smrčka, CSc.