Tiskové zprávy za rok 2016

Praha, Ostrava, Ústí nad Labem 29. února 2016

Home Credit se stává novým partnerem Poradny při finanční tísni

Jeden z největších poskytovatelů spotřebitelského financování u nás, společnost Home Credit a.s., a obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni, o.p.s. (Poradna) a se dohodli na partnerství. Pomoc dlužníkům tak dostává nový rozměr a nekomerční neziskové poradenství nový impuls.

Partnerství s Poradnou při finanční tísni je pro nás dalším důležitým bodem v celé škále aktivit, kterými naplňujeme svou pozici bezpečného poskytovatele úvěrů. Do problémů s dluhy se může dostat kdokoli a úkolem zodpovědných věřitelů je pomoci všem, kteří chtějí své problémy aktivně řešit,“ říká ke vstupu do Poradny generální ředitel Home Creditu David Bystrzycki.

Poradna je obecně prospěšnou společností poskytující zdarma rady a konzultace osobám zadluženým a předluženým, případně těm, kteří se hodlají zadlužit. Specializuje se na vyhotovení návrhů na oddlužení – osobní bankrot. Poradna nabízí své bezplatné služby od roku 2008 v Praze, od roku 2009 v Ostravě a od roku 2010 v Ústí nad Labem. Pravidelně také naši profesionální poradci navštěvují Litvínov, Českou Lípu, Prostějov, Šumperk, Hradec Králové a Plzeň.

Poradna vykonává bezplatné dluhové poradenství zaměřené na plánované či stávající závazky fyzických osob – nepodnikatelů a bezplatné zpracování návrhů na oddlužení – osobní bankrot. Ne vždy je cesta z potíží snadná a rychlá, odborné neziskové poradenství však může mnoho věcí ulehčit či alespoň vyjasnit.

Za rok 2015 měla Poradna přes 11 000 nových klientů, z toho 2/3 prostřednictvím pondělní bezplatné linky 800 722 722 a dalších poradenských linek na pobočkách. V tomto roce očekáváme setrvalý zájem klientů o služby Poradny. Všechny služby Poradny jsou bezplatné, Poradna nenabízí žádné zpoplatněné služby.

Oproti celému roku 2014 Poradna zaznamenala na svých pobočkách o 30 klientů méně, neboť dlužníci mnohdy netuší, že služby Poradny jsou bezplatné a vyhledávají drahé komerční služby. Přestože Poradna minulý rok zdarma zpracovala přes 1 200 návrhů oddlužení, tzv. osobní bankrot podle insolvenčního zákona, dlužníci často vyhledávali tu samou službu u jiných komerčních společností nebo živnostníků, ale za vysokou cenu.

Tiskové zprávy za rok 2013

Praha, Ostrava, Ústí nad Labem 21. ledna 2013

Poradna při finanční tísni, o.p.s. poradila 50 000 klientům

Obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni, o.p.s. (Poradna) od doby svého prvního poradenského rozhovoru v lednu 2008, poskytla již půl sta tisíc poradenských rozhovorů. Klienti se nejčastěji na Poradnu obraceli kvůli exekucím a oddlužení, tedy tzv. osobnímu bankrotu podle insolvenčního zákona.

Poradna je obecně prospěšnou společností poskytující zdarma rady a konzultace osobám zadluženým a předluženým, případně těm, kteří se hodlají zadlužit. Specializuje se na vyhotovení návrhů na oddlužení – osobní bankrot. Poradna nabízí své bezplatné služby od roku 2008 v Praze, od roku 2009 v Ostravě a od roku 2010 v Ústí nad Labem. Výjezdní pobočky navštěvují naši profesionální poradci pravidelně v Litvínově, Šumperku, České Lípě, Hradci Králové a Plzni.

Poradna vykonává bezplatné dluhové poradenství zaměřené na plánované či stávající závazky fyzických osob – nepodnikatelů a bezplatné zpracování návrhů na oddlužení – osobní bankrot. Ne vždy je cesta z potíží snadná a rychlá, odborné neziskové poradenství však může mnoho věcí ulehčit či alespoň vyjasnit.

Za rok 2012 měla Poradna cca 11 000 klientů, z toho 60 % prostřednictvím pondělní bezplatné linky 800 722 722 a dalších poradenských linek na pobočkách. V tomto roce očekáváme setrvalý zájem klientů o služby Poradny. Všechny služby Poradny jsou bezplatné, Poradna nenabízí žádné zpoplatněné služby.

Oproti roku 2011 Poradna zaznamenala na svých pobočkách o cca 1 000 klientů méně, neboť dlužníci mnohdy netuší, že služby Poradny jsou bezplatné a vyhledávají drahé komerční služby. Přestože Poradna minulý rok zdarma zpracovala cca 1 000 návrhů oddlužení, tzv. osobní bankrot podle insolvenčního zákona, dlužníci často vyhledávali tu samou službu u jiných komerčních společností nebo živnostníků, ale za vysokou cenu.

Mezi partnery Poradny jsou jak největší banky, tak stavební spořitelny, spotřebitelské sdružení, nadace či vysoká škola. Tato skutečnost garantuje profesionální služby, které Poradna nabízí všem klientům bezplatně.

Tiskové zprávy za rok 2012

Plzeň, 2. května 2012

Poradna při finanční tísni, o.p.s. zahajuje činnost v Plzni

Obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni, o.p.s. (Poradna) ve spolupráci s Plzeňským krajem a statutárním městem Plzeň otevřela 2. května v Plzni svoji již pátou výjezdní pobočku. Dlužníci a ti, co se zadlužit plánují, mohou každou druhou středu využít bezplatného, nezávislého a neziskového poradenství v přízemí budovy Martinská 2, Plzeň - město.

Poradna je obecně prospěšnou společností poskytující zdarma rady a konzultace osobám zadluženým a předluženým, případně těm, kteří se hodlají zadlužit. Specializuje se na vyhotovení návrhů na oddlužení – osobní bankrot. Poradna nabízí své bezplatné služby od roku 2008 v Praze, od roku 2009 v Ostravě a od roku 2010 v Ústí nad Labem. Výjezdní pobočky navštěvují naši profesionální poradci pravidelně v Litvínově, Šumperku, České Lípě, Hradci Králové a nyní i v Plzni.

Dluhová Poradna nabízí bezplatné dluhové poradenství specializované na plánované či stávající závazky fyzických osob – nepodnikatelů a bezplatné zpracování návrhů na oddlužení – osobní bankrot. Ne vždy je cesta z potíží snadná a rychlá, odborné poradenství však může mnoho věcí ulehčit či alespoň vyjasnit.

Za rok 2011 jsme měli cca 12000 klientů, z toho 60 % prostřednictvím bezplatné linky a dalších poradenských linek na pobočkách. V tomto roce očekáváme cca 400 klientů jen z Plzeňského kraje. Každé pondělí provozujeme bezplatnou poradenskou linku. Všechny služby Poradny jsou bezplatné, Poradna nenabízí žádné zpoplatněné služby.


Poradna při finanční tísni, o.p.s. zahajuje činnost v Hradci Králové

Hradec Králové, 14. března 2012

Obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni, o.p.s. (Poradna) ve spolupráci se Sdružením českých spotřebitelů, o.s. otevřela 14. března v Hradci Králové svoji již čtvrtou výjezdní pobočku. Dlužníci a ti, co se zadlužit plánují, mohou každou druhou středu využít bezplatného, nezávislého a neziskového poradenství ve druhém patře budovy bývalých čokoládoven (dnes obchodní centrum Jitřenka) v prostorách regionálního centra Sdružení českých spotřebitelů, Třída Karla IV. 430, Hradec Králové.

Poradna je obecně prospěšnou společností poskytující zdarma rady a konzultace osobám zadluženým a předluženým, případně těm, kteří se hodlají zadlužit. Specializuje se na vyhotovení návrhů na oddlužení – osobní bankrot. Poradna nabízí své bezplatné služby od roku 2008 v Praze, od roku 2009 v Ostravě a od roku 2010 v Ústí nad Labem. Výjezdní pobočky navštěvují naši profesionální poradci pravidelně v Litvínově, Šumperku, České Lípě a nyní i v Hradci Králové.

Dluhová Poradna nabízí bezplatné dluhové poradenství specializované na plánované či stávající závazky fyzických osob – nepodnikatelů a bezplatné zpracování návrhů na oddlužení – osobní bankrot. Ne vždy je cesta z potíží snadná a rychlá, odborné poradenství však může mnoho věcí ulehčit či alespoň vyjasnit.

Za rok 2011 jsme měli cca 12000 klientů, z toho 60 % prostřednictvím bezplatné linky a dalších poradenských linek na pobočkách. V tomto roce očekáváme cca 400 klientů jen z Královéhradeckého kraje. Každé pondělí provozujeme bezplatnou poradenskou linku. Všechny služby Poradny jsou bezplatné, Poradna nenabízí žádné zpoplatněné služby.

Mezi partnery Poradny jsou jak největší banky, tak stavební spořitelny, spotřebitelské sdružení, nadace či vysoká škola. Tato skutečnost garantuje profesionální služby, které Poradna nabízí všem klientům bezplatně.

Tiskové zprávy za rok 2011

V Šumperku zahájila poradna při finanční tísni

Šumperk 12.10. 2011

Obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni, o.p.s. ve spolupráci s městem Šumperk otevřela svoji výjezdní pobočku v Šumperku.
Do šumperské kanceláře budou přijíždět poradci z ostravské pobočky každou lichou středu a předlužení spotřebitelé tak budou moci osobně využívat poradenský servis blíže svému domovu.

Úkolem nově zřízené kanceláře poradny při finanční tísni bude pomáhat dlužníkům hledat řešení v situaci, kdy jim v důsledku neschopnosti splácet dluhy hrozí sociální vyloučení. Zároveň bude poradna vyvíjet informační a osvětovou činnost mezi potenciálními dlužníky a přispěje tak k principům zodpovědného půjčování a úvěrování.

"Zaměstnanci poradny zdarma pomohou klientům, kteří se ocitli v platební neschopnosti, nebo jim taková situace hrozí. Zaměstnanci poradí, jak postupovat při telefonické či písemné komunikaci s věřiteli, soudy nebo soudními exekutory. Poradna dále nabízí bezplatné a diskrétní konzultace k oddlužení (osobní bankrot) podle insolvenčního zákona. Speciální službou poradny je přímá pomoc s vyplňováním návrhu na povolení oddlužení k soudu,“"" říká Zdeňka Libišová Svobodová, vedoucí ostravské pobočky poradny.

Mezi partnery poradny jsou jak největší banky, tak stavební spořitelny, spotřebitelské sdružení, nadace či vysoká škola. Tato skutečnost garantuje profesionální služby, které Poradna nabízí klientům bezplatně. Vyškolení poradci jsou k dispozici spotřebitelům v Praze, Ostravě, v Ústí nad Labem a od září i každou lichou středu v Šumperku.

Nová kancelář se nachází v 2. patře budovy Městského úřadu Šumperk, na adrese Jesenická 31, Šumperk. Otevírací doba je každou lichou středu od 10:00 do 14:00. Do Poradny je vhodné se předem objednat na telefonním čísle 595 532 740. Kromě osobní schůzky v Poradně mohou klienti využít i telefonní konzultace, a to v pondělí na bezplatné zelené lince 800 722 722 nebo v jiné dny na poradenské lince 595 532 740.


Poradna při finanční tísni zahajuje činnost v České Lípě

Česká Lípa, 16.11. 2011

Obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni (Poradna) ve spolupráci s Městem Česká Lípa otevírá v listopadu letošního roku svoji kancelář v sídle obecního českolipského živnostenského úřadu. Do českolipské kanceláře budou přijíždět poradci z ústecké pobočky každou druhou středu a předlužení spotřebitelé tak budou moci osobně využívat poradenský servis blíže svému domovu.

Poradna vznikla v roce 2008, kdy otevřela první pobočku v Praze. Dnes má již poboček pět, a to kromě Prahy, Ostravy a Ústí nad Labem i výjezdní pobočky v Litvínově – Janově a Šumperku na Moravě. Poradna za dobu své existence poskytla poradenství již pro více než 35 tisíc klientů.

Úkolem nově zřízené kanceláře Poradny při finanční tísni bude pomáhat dlužníkům hledat řešení v situaci, kdy jim v důsledku neschopnosti splácet dluhy hrozí sociální vyloučení. Zároveň bude Poradna vyvíjet informační a osvětovou činnost mezi potenciálními dlužníky a přispěje tak k principům zodpovědného půjčování a úvěrování.

"Zaměstnanci Poradny zdarma pomohou klientům, kteří se ocitli v platební neschopnosti, nebo jim taková situace hrozí. Zaměstnanci poradí, jak postupovat při telefonické či písemné komunikaci s věřiteli, soudy nebo soudními exekutory. Poradna dále nabízí bezplatné a diskrétní konzultace k oddlužení (osobní bankrot) podle insolvenčního zákona. Speciální službou Poradny je přímá pomoc s vyplňováním návrhu na povolení oddlužení k soudu," říká Magda Besedová, vedoucí ústecké pobočky Poradny.

Mezi partnery Poradny jsou jak největší banky, tak stavební spořitelny, spotřebitelské sdružení, nadace či vysoká škola. Tato skutečnost garantuje profesionální služby, které Poradna nabízí klientům bezplatně. Vyškolení poradci jsou k dispozici spotřebitelům v Praze, Ostravě, v Ústí nad Labem, dále pak ve výjezdních poradnách Janov – Litvínov, Šumperk a nově nyní i každou druhou středu v České Lípě.

Doplňující informace

Nová kancelář se nachází v sídle obecního živnostenského úřadu Česká Lípa, na adrese Jindřicha z Lipé 127, Česká Lípa. Otevírací doba je každou druhou středu od 9:00 do 14:00. Do Poradny je vhodné se předem objednat na telefonním čísle 411 135 200, v případě dostatečného časového prostoru však bude konzultace poskytnuta i předem neobjednaným klientům. Kromě osobní schůzky v Poradně mohou klienti využít i telefonní konzultace, a to v pondělí na bezplatné zelené lince 800 722 722 nebo v jiné dny na poradenské lince 411 135 200.


V Ústí nad Labem 28. května 2011
Jak probíhal rok činnosti Poradny při finanční tísni v Ústí nad Labem.V květnu uplynul jeden rok od oficiálního zahájení činnosti Poradny při finanční tísni v Ústí nad Labem. Tři pracovníci ústecké pobočky Poradny poskytli za tuto dobu své služby více než 2200 klientům. Klienti se na poradnu obraceli zejména prostřednictvím bezplatné pondělní linky 800 722 722 a běžné linky 411 135 200, dále osobně a prostřednictví emailu. Prostřednictvím telefonu poskytla pobočka informace a pomoc více než 1300 klientům, a to zejména v oblasti exekučního řízení, insolvenčního řízení či problematiky spotřebitelských úvěrů. Osobně navštívilo pobočku téměř 600 klientů, kterým pracovníci pobočky pomohli především s vyhotovením návrhů na povolení oddlužení neboli vyhlášením osobního bankrotu, se sepsáním návrhů na zastavení exekucí a žádostí o splátkové kalendáře, vyjádřením k rozhodčím žalobám či odvoláním proti rozhodnutím soudů. Klienti ústecké pobočky podali na krajské soudy přes 140 návrhů na povolení oddlužení. Pobočku v Ústí nad Labem navštěvovali nejen klienti z ústeckého kraje, ale i kraje libereckého, karlovarského a středočeského. Pracovníci ústecké pobočky vyvíjeli také výchovnou a preventivní činnost prostřednictvím přednášek pro uchazeče o zaměstnání a pro veřejnost na úřadech práce v Ústí nad Labem a Teplicích a dále pro sociální a terénní pracovníky v Janově. V prosinci 2010 pak pobočka zřídila výjezdní poradnu do problematické oblasti litvínovského Janova, kam dojíždí pracovník ústecké pobočky jednou za dva týdny.

Doplňující informace

Poradna při finanční tísni se nachází v budově B Krajského úřadu, ulice Dlouhá 15, 400 01 Ústí nad Labem. Otvírací doba pobočky je od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 hodin.

Pro další informace kontaktujte prosím vedoucí ústecké pobočky Poradny Magdu Besedovou, besedova@financnitisen.cz, tel.: 411 135 202

Tiskové zprávy za rok 2010

Poradna při finanční tísni zahajuje činnost v Litvínově - Janově
(Litvínov, 22. listopadu 2010)

Obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni (Poradna) ve spolupráci s Městem Litvínov otevře v prosinci letošního roku svoji kancelář v litvínovském Janově. Do litvínovské kanceláře budou přijíždět poradci z ústecké pobočky každý druhý čtvrtek a předlužení spotřebitelé tak budou moci osobně využívat poradenský servis blíže svému domovu.

Poradna vznikla v roce 2008, kdy otevřela první pobočku v Praze. Dnes má již pobočky tři, a to kromě Prahy ještě v Ostravě a v Ústí nad Labem. Poradna za dobu své existence poskytla poradenství již pro více než 20 tisíc klientů.

Úkolem nově zřízené kanceláře Poradny při finanční tísni bude pomáhat dlužníkům hledat řešení v situaci, kdy jim v důsledku neschopnosti splácet dluhy hrozí sociální vyloučení. Zároveň bude Poradna vyvíjet informační a osvětovou činnost mezi potenciálními dlužníky a přispěje tak k principům zodpovědného půjčování a úvěrování.

„Zaměstnanci Poradny zdarma pomohou klientům, kteří se ocitli v platební neschopnosti, nebo jim taková situace hrozí. Zaměstnanci poradí, jak postupovat při telefonické či písemné komunikaci s věřiteli, soudy nebo soudními exekutory. Poradna dále nabízí bezplatné a diskrétní konzultace k oddlužení (osobní bankrot) podle insolvenčního zákona. Speciální službou Poradny je přímá pomoc s vyplňováním návrhu na povolení oddlužení k soudu,“ říká Magda Besedová, vedoucí ústecké pobočky Poradny.

Mezi partnery Poradny jsou jak největší banky, tak stavební spořitelny, spotřebitelské sdružení, nadace či vysoká škola. Tato skutečnost garantuje profesionální služby, které Poradna nabízí klientům bezplatně. Vyškolení poradci jsou k dispozici spotřebitelům v Praze, Ostravě, v Ústí nad Labem a od prosince i každý druhý čtvrtek v Janově.

Doplňující informace

Nová kancelář se nachází v sídle Sociálních služeb MÚ Litvínov, na adrese Hamerská 281, Litvínov – Janov. Otevírací doba je každý druhý čtvrtek od 8.30 do 12.30. Do Poradny je nutné se předem objednat na telefonním čísle 411 135 200. Kromě osobní schůzky v Poradně mohou klienti využít i telefonní konzultace, a to v pondělí na bezplatné zelené lince 800 722 722 nebo v jiné dny na poradenské lince 411 135 200.

Pro další informace kontaktujte prosím vedoucí ústecké pobočky Poradny Magdu Besedovou, besedova@financnitisen.cz, tel.: 411 135 202


Poradna při finanční tísni varuje před „oddlužovacími“ firmami
(Praha, 8. června 2010)

Obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni (Poradna) varuje dlužníky před nabídkami „oddlužovacích“ firem, které klientům za poplatek nabízejí dojednávání nových splátkových kalendářů a nabídky na tzv. oddlužení.

Na pobočky Poradny při finanční tísni (Praha, Ostrava a od začátku května nově i Ústí nad Labem) se stále častěji obracejí spotřebitelé, kteří podepsali smlouvu s různými firmami a podnikateli nabízejícími tzv. oddlužení nebo dojednání nových splátkových kalendářů se stávajícími věřiteli (bankami a nebankovními firmami poskytujícími spotřebitelské financování). Součástí těchto nabídek jsou úvodní a průběžné poplatky, které se spotřebitelé zavazují platit. Spotřebitelé přicházejí do Poradny většinou ve chvíli, kdy zjistí, že pro ně podepsání smlouvy bylo nevýhodné a k vyřešení jejich platební neschopnosti nepomohlo.

„Klienti, kteří přistoupí na podmínky tzv. oddlužovacích firem, ztrácejí přehled o plnění svých smluvních závazků. Zbytečně se tak mohou dostat do prodlení se splátkou, což vede k následným sankcím a úrokům z prodlení, a tím k ještě většímu finančnímu zatížení spotřebitele. Tato forma podnikání často vede ke zneužívání tíživé situace klientů a klienty uvádí do ještě větších dluhů,“ říká David Šmejkal, ředitel Poradny.

Zvláštní službou Poradny je přímá pomoc s vyplňováním návrhu na povolení oddlužení k soudu. Cílem je to, aby klient byl schopen část svých závazků dlouhodobě splácet, aniž by se dramaticky snížila životní úroveň klienta. Naproti tomu firmy a podnikatelé nabízející tzv. oddlužení naopak cílí buď přímo na zpeněžení zástavy domu či bytu formou dalších úvěrů, nebo zvyšují dluhové zatížení klientů všemožnými poplatky.


Poradna při finanční tísni zahajuje činnost v Ústí nad Labem
(Praha, 10. května 2010)

Obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni otevírá v pondělí 10. 5. 2010 svoji kancelář v Ústeckém kraji. Předlužení spotřebitelé tak mohou využívat poradenský servis blíže svému domovu. Doposud si klienti Poradny museli pro osobní konzultaci dojet do pražské kanceláře, která byla otevřena již před dvěma lety. Poradna za dobu své existence poskytla poradenství pro více než 20 000 klientů.

Úkolem nově zřízené kanceláře Poradny při finanční tísni bude pomáhat dlužníkům hledat řešení v situaci, kdy jim v důsledku neschopnosti splácet dluhy hrozí sociální vyloučení. Zároveň bude Poradna vyvíjet informační a osvětovou činnost mezi potenciálními dlužníky a přispěje tak k principům zodpovědného úvěrování.

„Zaměstnanci Poradny pomohou klientům v hrozící či existující platební neschopnosti při telefonické či písemné komunikaci s věřiteli, soudy nebo soudními exekutory. Poradna nabízí bezplatné a diskrétní konzultace k oddlužení (osobní bankrot) podle insolvenčního zákona. Zvláštní službou Poradny je přímá pomoc s vyplňováním návrhu na povolení oddlužení k soudu,“ říká David Šmejkal, ředitel Poradny.

Mezi partnery Poradny jsou jak největší banky, tak stavební spořitelny, spotřebitelské sdružení, nadace či vysoká škola. Tato skutečnost garantuje profesionální služby, které Poradna nabízí klientům bezplatně. Vyškolení poradci jsou k dispozici spotřebitelům v Praze, Ostravě a dnes již i v Ústí nad Labem, a to jak osobně, tak na několika poradenských linkách.

„Jedním z našich záměrů bude varovat před tzv. oddlužovacími firmami, které nabízejí buď dojednání nových splátkových kalendářů nebo tzv. oddlužení, většinou formou nových úvěrů. Tato forma podnikání často vede ke zneužívání tíživé situace klientů a klienty uvádí do ještě větších dluhů,“ říká David Šmejkal, ředitel Poradny.

Adresa nové kanceláře je Dlouhá 15 (budova B Krajského úřadu), 400 02, Ústí nad Labem. Klienti se mohou dovolat buď na pondělní zelenou linku zdarma a v jiné dny na speciální poradenskou linku 411 135 200.


Poradna při finanční tísni poskytuje zdarma v Praze, Ostravě a Ústí nad Labem rady a konzultace těm občanům, kteří se dostali do obtížné finanční situace, nebo jim taková situace hrozí, konkrétně těm, kteří již prožívají nebo v budoucnu předpokládají problémy se splácením svých závazků.

Jde především o rady, jak postupovat buď v případě hrozící platební neschopnosti, nebo tehdy, když platební neschopnost již nastala. S poradci – mimo jiné každé pondělí v pracovní době na bezplatné zelené lince 800 722 722 - lze konzultovat insolvenční řízení (oddlužení, osobní bankrot) podle insolvenčního zákona, vyplňování a podání návrhu na povolení oddlužení, průběh exekučního a soudního řízení, varianty řešení různých obtížných situací spojených s dluhy či předlužením. Hlavním cílem však je předcházet těm nejtěžším případům předlužení a pomáhat pokud možno ještě v té fázi vývoje zadlužení rodin, kdy je možné prostřednictvím jednání a změny chování zabránit největším dopadům na život a budoucnost rodiny. Všechny služby Poradny jsou bezplatné, diskrétní, nezávislé a nestranné. Za rok 2008 Poradna obsloužila přes 4.100 klientů, za rok 2009 již 11.400 klientů.

Pro další informace kontaktujte prosím ředitele Poradny Davida Šmejkala, smejkal@financnitisen.cz

Tiskové zprávy za rok 2009

Poradna při finanční tísni apeluje: „Neschovávejme se před věřiteli“
Praha, 11. května 2009

Obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni doporučuje těm, kteří se dostali do prodlení se splácením svých závazků, aby co nejrychleji kontaktovali své věřitele. Jen včas informovaný poskytovatel úvěru může mít zájem o případný odklad splátky či změnu splátkového kalendáře.

Spotřebitelé, kteří nenechají komunikaci se svými věřiteli až na poslední chvíli, mohou docílit výrazně lepších výsledků při vyjednávání o splácení svých závazků se svými věřiteli. Při ztrátě nebo změně zaměstnání se komunikace s bankami, stavebními spořitelnami a dalšími poskytovateli úvěrů vždy vyplatí. Výsledkem může být dojednání dočasného odkladu splátek, jejich celkového snížení a prodloužení doby splácení.

Věřitelům je třeba vysvětlit důvody platební neschopnosti nejlépe osobně, telefonicky nebo emailem. Všechny dohody je dobré potvrdit písemně doporučenou poštou. Není možné nabízet veškeré finanční prostředky jen jednomu věřiteli (trestný čin zvýhodňování věřitele), avšak některé platby těsně před celkovým splacením lze zaslat prioritně. V každém případě i přes možný nesouhlas věřitele je nutné alespoň nějakou část každé splátky hradit a informovat věřitele o vůli započtení plateb na jistinu. Vyplatí se pečlivě uschovat doklady o provedených platbách.

„Včasná informace o všem, co ovlivňuje naši schopnost splácet, je základem dobrého vztahu s věřitelem, ať to je banka nebo jiný subjekt. A jsou to především banky a stavební spořitelny, se kterými se dá domluvit na změně splátkového kalendáře. Neplatí to pro všechny banky a pro všechny klienty, ale vyplývá to z našich rozhovorů se spotřebiteli.“ říká David Šmejkal, ředitel Poradny.


Poradna při finanční tísni otevírá pobočku v Ostravě
(Ostrava, 14. ledna 2009)

Obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni otevírá ve středu 14.1.2009 svoji kancelář v Moravskoslezském kraji. Předlužení spotřebitelé z Moravy tak mohou využívat poradenský servis blíže svému domovu. Doposud si klienti Poradny museli pro osobní konzultaci dojet do pražské kanceláře, která byla otevřena již před rokem a za krátkou dobu své existence poskytla poradenství pro více než 4100 klientů.

Úkolem nově zřízené kanceláře Poradny při finanční tísni bude pomáhat dlužníkům hledat řešení v situaci, kdy jim v důsledku neschopnosti splácet dluhy hrozí sociální vyloučení. Zároveň bude Poradna vyvíjet informační a osvětovou činnost mezi potenciálními dlužníky a přispěje tak k principům zodpovědného úvěrování.

„Zaměstnanci Poradny pomohou klientům v hrozící či existující platební neschopnosti při telefonické či písemné komunikaci s věřiteli, soudy nebo soudními exekutory. Poradna nabízí bezplatné a diskrétní konzultace k oddlužení (osobní bankrot) podle insolvenčního zákona. Zvláštní službou Poradny je přímá pomoc s vyplňováním návrhu na povolení oddlužení soudům,“ říká David Šmejkal, ředitel Poradny.


Mezi partnery Poradny jsou jak největší banky, tak stavební spořitelna, spotřebitelské sdružení, nadace či vysoká škola. Tato skutečnost garantuje profesionální služby, které Poradna nabízí klientům bezplatně. Vyškolení poradci jsou k dispozici spotřebitelům v Praze a v Ostravě, a to jak osobně, tak na několika poradenských linkách.

Poradna při finanční tísni poskytuje zdarma v Praze a v Ostravě rady a konzultace těm občanům, kteří se dostali do obtížné finanční situace, nebo jim taková situace hrozí, konkrétně těm, kteří již prožívají nebo v budoucnu předpokládají problémy se splácením svých závazků.

Jde především o rady, jak postupovat buď v případě hrozící platební neschopnosti, nebo tehdy, když platební neschopnost již nastala. S poradci – mimo jiné každé pondělí v pracovní době na bezplatné zelené lince 800 722 722 - lze konzultovat insolvenční řízení (oddlužení, osobní bankrot) podle insolvenčního zákona, vyplňování a podání návrhu na povolení oddlužení, průběh exekučního a soudního řízení, varianty řešení různých obtížných situací spojených s dluhy či předlužením. Hlavním cílem však je předcházet těm nejtěžším případům předlužení a pomáhat pokud možno ještě v té fázi vývoje zadlužení rodin, kdy je možné prostřednictvím jednání a změny chování zabránit největším dopadům na život a budoucnost rodiny. Všechny služby Poradny jsou bezplatné, diskrétní, nezávislé a nestranné. Za rok 2008 Poradna obsloužila přes 4.100 klientů, od ledna 2009 již 3.500 klientů.

Pro další informace kontaktujte prosím ředitele Poradny Davida Šmejkala, smejkal@financnitisen.cz

Tiskové zprávy za rok 2008

Vysoká škola ekonomická partnerem Poradny při finanční tísni
(Praha, 12. prosinec 2008)

Novým partnerem Poradny při finanční tísni o.p.s. se stala Fakulta podnikohospodářská pražské Vysoké školy ekonomické – tato vzdělávací instituce se tak připojila k největším bankám a stavebním spořitelnám působícím v České republice, které již působení Poradny podporovaly dříve. Právě portfolio partnerů dává Poradně možnosti zkvalitňovat a rozšiřovat svou činnost. „Vědecká kapacita a odbornost VŠE prospěje kvalitě naší poradenské činnosti“, říká David Šmejkal, ředitel Poradny.

V roce 2008 se odhaduje, že počet nesplácených úvěrů ze strany občanů České republiky vzroste zhruba na čtyři procenta, což je poměrně výrazné zvýšení oproti 2,78 procenta v roce 2007. „Úvěry domácnostem dosáhly na konci října více než 842 miliardy korun a stále dynamicky rostou. Musíme předpokládat, že i podíl neplatičů se bude dále zvyšovat a tím se zásadně zvětší také sociální problém spojený s insolvencí rodin,“ uvedl Luboš Smrčka, který se otázkou rodinných rozpočtů a financí na Vysoké škole ekonomické zabývá. Podle něj je spojení akademické půdy s Poradnou logické: „Česká společnost stojí před velmi závažným problémem a jde o situaci, se kterou nemáme příliš sociálních zkušeností. Zadlužení v předchozím režimu bylo marginální otázkou a po převratu se zatím vlastně vždy vyvíjelo v době, kdy ekonomika zažívala konjunkturu. Nyní poprvé se potkává stav silně zadlužených rodin se situací hrozící recese ekonomiky,“ dodal Luboš Smrčka.

Poradna při finanční tísni poskytuje zdarma rady a konzultace těm občanům, kteří se dostali do obtížné finanční situace, nebo jim taková situace hrozí, kteří již prožívají nebo v budoucnu předpokládají problémy se splácením svých závazků.

Jde především o rady, jak postupovat buď v případě hrozící platební neschopnosti, nebo tehdy, když platební neschopnost již nastala. S poradci – mimo jiné každé pondělí na bezplatné zelené lince - lze konzultovat insolvenční řízení (oddlužení, osobní bankrot) podle insolvenčního zákona, vyplňování a podání návrhu na povolení oddlužení, průběh exekučního a soudního řízení, varianty řešení různých obtížných situací spojených s dluhy či předlužením. Hlavním cílem však je předcházet těm nejtěžším případům předlužení a pomáhat pokud možno ještě v té fázi vývoje zadlužení rodin, kdy je možné prostřednictvím jednání a změny chování zabránit největším dopadům na život a budoucnost takové rodiny. Všechny služby Poradny jsou bezplatné, diskrétní, nezávislé a nestranné. Za rok 2008 Poradna obsloužila již přes 3.700 klientů a od Nového roku otevře svou pobočku v Moravskoslezském kraji.


Poradna pro předlužené pořádá den otevřených dveří
(Praha, 26. září 2008)

Obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni, o.p.s. pořádá pro veřejnost první den otevřených dveří ve své historii.

Na Poradnu se obracejí občané, kteří prožívají či tuší blížící se finanční problémy se splácením svých závazků. Poradna poskytuje rady, jak postupovat buď v případě hrozící platební neschopnosti, nebo tehdy, když platební neschopnost již nastala. S poradci můžete konzultovat insolvenční řízení (oddlužení, osobní bankrot) podle insolvenčního zákona, vyplňování a podání návrhu na povolení oddlužení, průběh exekučního a soudního řízení, varianty řešení různých obtížných situací spojených s dluhy či předlužením. Všechny služby poradny jsou bezplatné, diskrétní, nezávislé a nestranné. Tuto skutečnost garantují partneři poradny, mezi kterými naleznete např. Sdružení českých spotřebitelů nebo SOS - Sdružení obrany spotřebitelů. Poradna provozuje každé pondělí bezplatnou zelenou linku nejen pro Pražany, kde lze zodpovědět naléhavé otázky a probrat nejakutnější případy. Od počátku roku Poradnu oslovilo cca 3 tisíce klientů s nejrůznějšími dotazy. Cílem Poradny je přispět k prevenci před případy těžkého zadlužení a následných exekucí rodinného majetku. Nad Poradnou převzal záštitu ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas a starostka Prahy 2, kde má Poradna sídlo, Jana Černochová. Poradnu navštívil také premiér Mirek Topolánek a ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Den otevřených dveří se koná v poradenských prostorách v Americké ulici č. 22 (cca 5 min od náměstí Míru), Praha 2, v úterý 30.9. od 9.00 do 18.00.


Pomoc předluženým nabrala dech
(Praha, 31. července 2008)

Poradna při finanční tísni, o.p.s. má za sebou první půlrok své existence. Od začátku roku se na Poradnu obrátilo cca 1700 spotřebitelů se svými finančními problémy. Poradna je sice umístěna v Praze, přesto poskytuje své bezplatné a diskrétní služby všem občanům bez rozdílu. Prostřednictvím zelené linky 800 722 722 s voláním zdarma (každé Pondělí) a poradenské linky 222 922 240 je klientům předána nejdůležitější rychlá informace a domluvena osobní schůzka. Rychlé jednání je zvláště zapotřebí v situacích hrozící exekuce, kdy je v ohrožení majetek dlužníka.

Celostátní Poradna při finanční tísni, o.p.s. se specializuje na hrozící či stávající platební neschopnost občanů – nepodnikatelů, konzultuje osobní bankrot a oddlužení podle insolvenčního zákona. Zkušení poradci pomáhají při vyplňování a podávání návrhů na povolení oddlužení a radí o průběhu soudního i exekučního řízení.

Poradna sice neposkytuje finanční služby, ale její činnost má bezprostřední vliv na správné rozhodování klientů ve vztahu k jejich finančním závazkům. Podle zkušeností z prvního půlroku práce Poradny je nejdůležitější přistoupit k nápravě osobních financí co nejdříve. Právě z tohoto důvodu fungují odborné poradenské linky.

Podrobné informace jsou k dispozici ve Zprávě o činnosti za I. poletí tohoto roku.


Poradna při finanční tísni bude pomáhat předluženým lidem
(17. ledna 2008)

Dnes dopoledne otevřela svou kancelář v Praze obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni, která se stane rádcem předlužených spotřebitelů. Nově vzniklé poradenské centrum je vůbec prvním svého druhu v Česku. Jeho úkolem je především pomáhat dlužníkům hledat řešení v situaci, kdy jim v důsledku neschopnosti splácet dluhy hrozí sociální vyloučení. Zároveň bude poradna vyvíjet informační a osvětovou činnost mezi potenciálními dlužníky a přispěje tak k principům zodpovědného úvěrování. Zakladateli poradny jsou Sdružení českých spotřebitelů a Česká spořitelna.

„Objektivně vyhodnotíme situaci spotřebitelů, kteří mají problémy se splácením svých dluhů, a poradíme jim, jaké další kroky mohou podniknout. Budeme hledat zdroj splátek a navrhneme konkrétnímu klientovi řešení podle jeho možností: splátkový kalendář, odklad splátek, v krajním případě i oddlužení atd.,“ vyjmenoval některé z činností Poradny při finanční tísni Karel Suchý, předseda správní rady.

Zaměstnanci poradny také klientům pomohou při telefonické či písemné komunikaci s věřiteli, soudy nebo soudními exekutory. Poradí také zájemcům, kteří si chtějí půjčit peníze, jak si úvěr pořídit zodpovědně. Poradenství bude poskytováno bezplatně, nestranně a nezávisle - poradna nebude poskytovat, doporučovat ani propagovat jakékoli finanční produkty.


„Svou činností poradna přispěje k hlubšímu finančně-právnímu povědomí spotřebitelů o problematice zadlužení. Cílem je také ještě větší sociální odpovědnost věřitelských subjektů při poskytování finančních produktů,“ vysvětlil Libor Dupal, předseda představenstva Sdružení českých spotřebitelů. „Proto je důležité, že na projektu spolupracují bankovní a nebankovní instituce a subjekty z neziskového sektoru. Jedině tak může poradna zcela naplňovat své obecně prospěšné poslání,“ dodal Libor Dupal.

Poradna bude řízena ve spolupráci všech jejích partnerů, kterými se vedle zakladatelů stali Sdružení obrany spotřebitelů, ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank, Stavební spořitelna České spořitelny a Unicredit Bank. Mezi partnery patří také Erste Stiftung, majoritní vlastník Erste Bank. S dalšími bankami a nebankovními společnostmi bude poradna o přistoupení k projektu jednat. Mediálním partnerem projektu je časopis Blesk.

Činnost Poradny při finanční tísni podpořil ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas a starostka Prahy 2 Jana Černochová, která nad otevřením poradny převzala záštitu.


Poradna při finanční tísni poskytuje zdarma rady a konzultace těm občanům, kteří se dostali do obtížné finanční situace, nebo jim taková situace hrozí, konkrétně těm, kteří již prožívají nebo v budoucnu předpokládají problémy se splácením svých závazků.

Jde především o rady, jak postupovat buď v případě hrozící platební neschopnosti, nebo tehdy, když platební neschopnost již nastala. S poradci – mimo jiné každé pondělí v pracovní době na bezplatné zelené lince 800 722 722 - lze konzultovat insolvenční řízení (oddlužení, osobní bankrot) podle insolvenčního zákona, vyplňování a podání návrhu na povolení oddlužení, průběh exekučního a soudního řízení, varianty řešení různých obtížných situací spojených s dluhy či předlužením. Hlavním cílem však je předcházet těm nejtěžším případům předlužení a pomáhat pokud možno ještě v té fázi vývoje zadlužení rodin, kdy je možné prostřednictvím jednání a změny chování zabránit největším dopadům na život a budoucnost rodiny. Všechny služby Poradny jsou bezplatné, diskrétní, nezávislé a nestranné.

Pro další informace kontaktujte prosím ředitele Poradny Davida Šmejkala, smejkal@financnitisen.cz