Aktuality

4.6.2019 vystoupil ředitel na konferenci „Debt Collection - setkání českého a slovenského trhu pohledávek“. Debt Collection

22.1.2019 vyšel článek na serveru Blesk.cz s rozhovorem s ředitelem Poradny.

24.5.2018 vystoupil ředitel na sympoziu s názvem Současné problémy exekucí a insolvencí ve světle oddlužovací novely. Současné problémy exekucí

6.9.2017 se na nás obrátil již stotisící klient. Klientka s pořadovým číslem 100 000 zvolila pro začátek poradenského dialogu formulář na našich internetových stránkách.

13.7.2017 jsme jako první v ČR obdrželi akreditaci od Ministerstva spravedlnosti k poskytování služeb v oblasti oddlužení podle insolvenčního zákona. Máme akreditaci číslo 001.

4.11.2016 přednášel ředitel v rámci projektu Sdružení českých spotřebitelů problematiku spotřebitelského úvěru v SeniorPointu Prachatice. SeniorPoint Prachatice

11.9.2016 přednášel ředitel v rámci projektu Sdružení českých spotřebitelů problematiku spotřebitelského úvěru v Klubu důchodců Sadová ve Dvoře Králové nad Labem.
Klub důchodců Sadová

6.9.2016 vystoupil ředitel Poradny na Fóru věřitelů 2016, kde posluchače seznámil se zkušenostmi poradců s prací inkasních agentur a výsledky výzkumu poplatků za inkasní činnost.
Fórum věřitelů 2016

29.6.2016 jsme zveřejnili novou Výroční zprávu za rok 2015

29.2.2016 jsme přijali nového silného partnera Poradny – společnost Home Credit, a.s., která se zabývá spotřebitelským financováním.

21.11.2015 přijal ředitel Poradny cenu Americké obchodní komory v České republice. Cena s názvem „křídla“ se uděluje za přispění ke komunitní práci v celorepublikovém měřítku, za aktivitu v sociálních otázkách a prosazování změn vedoucích k podstatným zlepšením.

22.10.2015 se ředitel zúčastnil pořadu Máte slovo v ČT2. Upozornil na důležitou novelu Insolvenčního zákona, která by měla snížit náklady za podání návrhu na oddlužení na 5 tis. Kč.

11.6.2015 přednášel ředitel Poradny v Hodoníně. Senioři měli zájem o informace k odstoupení od smlouvy u předváděcích akcí. Poradna v Hodoníně

1.4.2015 přednášel ředitel Poradny v Olomouci seniorům a seniorkám. Plnou posluchárnu zaujaly dluhové registry a přístup poskytovatelů úvěrů k žádostem seniorů o úvěr. Poradna v Hodoníně

10.2.2015 se ředitel zúčastnil natáčení pro seniory. Záznam si můžete poslechnout zde.

Shlédněte dokumentární pořad o naší výjezdní pobočce v Plzni, v ulici Martinská (v čase 6,15 min). Seznámíme Vás s pobočkou a s případy, které řešíme.

12.-15.11.2014 probíhala ve spolupráci s inkasní společností Kruk na nádražích v Praze, Ostravě, Brně, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Plzni a v Olomouci preventivní poradenská akce Den bez dluhů. Zde můžete shlédnout reportáž z propagační jízdy historickou trvávají v Olomouci (18 minuta).

11.11.2014 se Poradna představila v prostorách České národní banky na 3. ročníku odborné konference Restrukturalizační fórum. Konferenci zaměřenou na aktuální ekonomickou situaci, problematiku restrukturalizace a insolvence, za Poradnu oslovil ředitel. Konference je určena pro odborníky, kteří se zabývají restrukturalizací a krizovým řízením firmy (včetně interim manažerů), finanční poradce a investory, bankéře a zástupce věřitelů, advokáty, insolvenční správce či soudce a další, kteří se ve své profesi s touto problematikou setkávají. Cílem konference bylo představit proces restrukturalizace firmy na zajímavých příkladech z praxe, zprostředkovat zástupcům strany věřitelů pohled z druhé strany, představit nové regulatorní předpisy a jejich vliv na insolvenční řízení. Setkání mělo zároveň podpořit výměnu názorů, sdílení znalostí a zkušeností mezi osobami zabývajícími se krizovým řízením, restrukturalizací a insolvencí.
Poradna

V září a říjnu 2014 jsme spolu se Sdružením českých spotřebitelů navštívili seniory v Jablonci nad Nisou, Prostějově, Příbrami, Znojmě a Volyni. To vše díky projektu "Finanční vzdělávání pro seniory v regionech (celoroční osvětová kampaň na téma podvodů na seniorech při nabídkových akcích a podepisování smluv)" Ministerstva práce a sociálních věcí. Senioři v liberci

17.6.2014 přednášel ředitel v Otrokovicích.
Senioři v liberci

2.6.2014 jsme přednášeli v seniorům v Liberci.
Senioři v liberci

7.4.2014 poskytl ředitel rozhovor časopisu Týden.

9.1.2014 proběhla první pravidelná návštěva našeho poradenského pracovníka v Praze 5.

14.11.2013 se Poradna podílela na tiskové konferenci ke Dni bez dluhů.
Den bez dluhů

22.10.2013 jsme přednášeli v seniorům v Liberci.
Senioři v Liberci

21.10.2013 začala spolupráce s Partners - na internetové poradně a zpracování informací pro regionální pracovníky fy Partners a jejich klienty.

7.10.2013 jsme přednášeli seniorům ve Znojmě.
Senioři ve Znojmě

13.9.2013 poskytl ředitel rozhovor pro časopis Týden.

20.6.2013 byla poprvé zpřístupněna veřejnosti sedmá výjezdní poradna – v Příbrami.

16.5.2013 vyšel článek vedoucí ústecké pobočky v Mosteckém deníku o pobočce v Litvínově - Janově.

25. - 26.4.2013 se koná v Praze seminář k zahraničním zkušenostem v sociálním úvěrování. Takový úvěr může mít několik cílů, tím nejčastějším je umožnit zapojit se do pravidelného zaměstnání, pořídit si základní vybavení domácnosti nízko-příjmovým domácnostem za přijatelných úvěrových podmínek, znovuzískání kontroly nad svými osobními financemi. Cílovými skupinami mohou být lidé čerpající sociální transfery, se špatnou úvěrovou historií, rasové a přistěhovalecké minority, hodně mladí lidé, nemocní a osamělí, nezaměstnaní, lidé v tíživé životní situaci, negramotní a lidé žijících na okraji společnosti např. ve vyloučených lokalitách. Pro více informací kontaktujte prosím centrálu.

27.3.2013 jsme poprvé navštívili výjezdní poradnu v Prostějově. Poradna zde bude otevřena jednou za měsíc vždy ve středu od 14-16 hod. na adrese Školní 4, II. poschodí - odbor sociálních věcí. Pro nutné objednání volejte prosím 595 532 740.

8. - 9.3.2013 se zástupci Poradny zúčastnili veletrhu Peníze, kde preventivně působili jak za Poradnu, tak za Sdružení českých spotřebitelů.
Veletrh Peníze

Prezident Exekutorské komory v pořadu ČT24 (od 28 minuty) radí manželům/kám povinných, aby v případě exekučního postižení nezabavitelné částky na jejich běžném účtu (podle novely Občanského soudního řádu), kterou jim zasílá zaměstnavatel, podali exekutorovi návrh na zastavení exekuce této nezabavitelné částky. Doporučujeme doplnit o vyjádření zaměstnavatele a kopii výplatní pasky. Tuto žádost by podle prezidenta Ex. komory měl exekutor kladně vyřídit do jednoho až dvou dnů. Tato rada se dá vztáhnout i na samotné povinné.

Exekutorská komora na základě vlastního výzkumu zjistila, že na 2 % z celkového počtu seniorů, jimž je vyplácena starobní penze, je nařízena exekuce. Senioři tvoří 7,5 % z celkového počtu všech osob, proti nimž soudy nařídily exekuci. Tato čísla jsou alarmující. Proto lze vítat iniciativu Ex. komory, kdy domovům pro seniory nabízí praktická školení a právníka se specializací na spotřebitelské právo - právě předváděcí zájezdy jsou totiž jednou z častých příčin předlužení seniorů.

25.2.2013 vyšla ve Sbírce zákonů rozsáhlá novela zákona o spotřebitelském úvěru.

8.2.2013 jsme obdrželi informaci o nabídce cyklu čtyř akreditovaných jednodenních vzdělávacích seminářů k dluhové problematice v kontextu práce se zadluženým klientem plzeňské pobočky Člověka v Tísni.

21.1.2013 Poradna obsloužila jubilejního klienta s pořadovým číslem 50 000.

27.9.2012 vytvořila Agentura pro sociální začleňování video z Ústeckého kraje za účinkování zaměstnanců pobočky Poradny v Ústí nad Labem.

30.8.2012 byla založena Platforma pro odpovědné finance, která se zabývala i úrokovými stropy.

20.6.2012 byl zveřejněn další díl „Pekla na talíři“, tentokrát věnovaný prodejním zájezdům s názvem „Šmejdi“.

2.5.2012 byla za účasti primátora města slavnostně otevřena pátá výjezdní poradna. Pro Plzeň a Plzeňský kraj jsme se rozhodli po analýze počtu exekucí a insolvenčních návrhů – osobních bankrotů. Na otevření jsme spolupracovali jak s Plzeňským krajem, tak s městem Plzeň. Zástupci města i kraje a příslušného krajského a městského úřadu, jakož i pracovníci sociálních oddělení existenci výjezdní poradny velmi přivítali. Otevírací doba je každá druhá středa od 10.30 do 15.30 s objednáním na tel. 222 922 240 v prostorách budovy Martinská 2, Plzeň.
Výjezdní poradna Plzeň

14.3.2012 jsme slavnostně otevřeli již čtvrtou výjezdní poradnu, tentokrát v Hradci Králové v prostorách regionálního centra Sdružení českých spotřebitelů. Slavnostního otevření se zúčastnili ředitel krajské pobočky Úřadu práce, vedoucí odboru sociálních věcí kraje, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví města, zástupci Poradny pro lidi v tísni oblastní charity, sociální pracovník sdružení Laxus a pracovnice občanského sdružení Romodrom. Otevírací doba je každá druhá středa od 10.00 do 16.00 s objednáním na tel. 222 922 243.
Výjezdní poradna Výjezdní poradna 2 Výjezdní poradna 3

10-11.3. 2012 jsme se zúčastnili brněnského "Veletrhu osobních financí - PENíZE" jako poradenské místo pro návštěvníky.
Veletrhu osobních financí - PENíZE

28.2. 2012 přednášel ředitel v Příbrami na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, jakož i na Integrované střední škole hotelové.
Přednáška v Příbramy

6.1.2012 v 16.00 na ČT2 můžete shlédnout první díl seriálu „Aby dluhy nebolely“, který bude diváky zábavnou formou postupně seznamovat s různými tematickými oblastmi - od problematiky agresivní reklamy přes včasné rozpoznání nástrah nevýhodného úvěru až k úvěrovým podvodům či řešení formou exekuce. Poradí také například, na jaké instituce se mohou lidé v případě hrozícího předlužení obrátit a jak si nejlépe nastavit splátkový kalendář. Seriál, který odborně i finančně podpořila Česká spořitelna , bude ke shlédnutí každý pátek až do června 2012 s mnoha opakováními, poté bude k dispozici na stránkách České televize a České spořitelny. Poradna bude v seriálu několikrát zmíněna.

22.11.2011 vystoupil ředitel na odborném semináři v Jihlavě
Seminář obr.1

16.11. 2011 byla za účasti vedení města Česká Lípa (starostka a oba místostarostové) otevřena další výjezdní pobočka Poradny v Ústeckém kraji. Nová kancelář se nachází v sídle obecního živnostenského úřadu Česká Lípa, na adrese Jindřicha z Lipé 127. Otevírací doba je každá druhá středa od 9.00 do 14.00. Do Českolipské poradny je nutné se předem objednat na telefonním čísle 411 135 200. Kromě osobní schůzky v Poradně mohou klienti využít i telefonní konzultace, a to v pondělí na bezplatné zelené lince 800 722 722 nebo v jiné dny na poradenské lince 411 135 200.
Pobočka obr.1

12.10. 2011 byla za účasti starosty města Šumperk a zástupce úřadu práce otevřena první výjezdní pobočka Poradny v Olomouckém kraji. Nová kancelář se nachází ve 2. patře budovy Městského úřadu Šumperk, Jesenická 31. Otevírací doba je každá druhá středa od 10.00 do 14.00. Do Šumperské poradny je nutné se předem objednat na telefonním čísle 595 532 740. Kromě osobní schůzky v Poradně mohou klienti využít i telefonní konzultace, a to v pondělí na bezplatné zelené lince 800 722 722 nebo v jiné dny na poradenské lince 595 532 740.
Pobočka obr.1

28.6. 2011 Správní rada, dozorčí rada a ředitel Poradny děkují společnosti Ernst & Young audit, s.r.o. za bezplatné zpracování Zprávy auditora k účetní uzávěrce za rok 2010.

26.5. 2011 od 9:00 hod. proběhla konference na téma Finanční gramotnost v praxi, na které vystoupili i zástupci Poradny.
Fin.gramotnost obr.1 Fin.gramotnost obr.2 Fin.gramotnost obr.3

24.3. 2011 Poradnu kontaktoval její 30 000 klient. Byl to muž z Karvinska s měsíčním příjmem 12 000 Kč, který se cítil předlužen více než rok a proto zavolal na naší poradenskou linku a konzultoval s námi vypracování návrhu na oddlužení – osobní bankrot.

15.3. 2011 vystoupila vedoucí ostravské pobočky Poradny v pořadu ČRo Ostrava - praktické rady pro všechny na téma „Jak se vypořádat s dluhy a oddlužení“.

15.12. 2010 vyšel Stručný průvodce úvěrovými registry vč. „desatera odpovědného zadlužování“, na jehož vzniku se podílela i Poradna.

10.12. 2010 se ředitel Poradny zúčastnil Závěrečné mezinárodní konference Evropského roku 2010 boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, kde seznámil účastníky s činností Porady, která byla jedním z hlavních partnerů MPSV při realizaci Evropského roku.
obr.1

2.12. 2010 byla otevřena další, tentokrát výjezdní pobočka Poradny v Ústeckém kraji. Nová kancelář se nachází v sídle Sociálních služeb MÚ Litvínov, na adrese Hamerská 281, Litvínov – Janov. Otevírací doba je každý druhý čtvrtek od 8.30 do 12.30. Do Litvínovské poradny je nutné se předem objednat na telefonním čísle 411 135 200. Kromě osobní schůzky v Poradně mohou klienti využít i telefonní konzultace, a to v pondělí na bezplatné zelené lince 800 722 722 nebo v jiné dny na poradenské lince 411 135 200. obr.1

29.11. 2010 přednesl ředitel přednášku o činnosti Poradny na odborném semináři „Jak ovlivňuje nezdravé zadlužování občany“ v Senátu ČR. obr.1

13.11. 2010 přednesl ředitel přednášku o důvodech zadlužení klientů poradny na odborné konferenci Smrt a rituály pro pozůstalé.
obr.1

1.10. 2010 se všichni poradci Poradny při finanční tísni začínají řídit novými Obecnými standardy neziskového dluhového poradenství.

21.9.2010 navštívili Poradnu zástupci Bankovního a Nebankovního registru klientských informací a informovali o svém prohlášení k podvodným nabídkám tzv. "výmazu z registrů" a k tzv. "potvrzení o bezdlužnosti"

6.9.2010 jsme obdrželi žádost České televize o zveřejnění výzvy k přihlášení těch dlužníků, kteří mají zájem se o svůj příběh podělit a budou souhlasit s natáčením. Více informací získáte zde

5.7. 2010 obdržela Poradna dopis ze Střední školy technických oborů z Havířova, hodnotící pozitivně naši přednášku spojenou s prezentací a diskusí se studenty.

3.6. 2010 vystoupil ředitel na zahajovacím happeningu k otevření výstavy věnované chudobě a sociálnímu vyloučení před stanicí metra Anděl v Praze. Vystupovala hudební skupina Allstar Refjúdží Band. Výstava se postupně přesune do dalších dvanácti krajských měst České republiky. Přiblíží příběhy lidí, kteří se s chudobou setkávají, ať už proto, že v ní žijí nebo proto, že pomáhají druhým se z ní dostat. Seznámí také s konkrétní náplní projektů podpořených v rámci dotačního programu k Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

obr.1

1.6. 2010 přednesl ředitel přednášku o práci Poradny a zodpověděl dotazy obyvatelů a zaměstnanců pražského Domova na půl cesty MAJÁK.

obr.1

10.4. 2010 byla za účasti zástupců partnerských bank, senátora a hejtmanky Ústeckého kraje otevřena další pobočka Poradny, tentokrát v Ústí nad Labem. Poradenské prostory jsou umístěny v budově B Krajského úřadu. Pobočka má tři zaměstnance a otevírací dobu od 9.00 do 18.00. Slavnostním otevřením prováděl Josef Alois Náhlovský.

obr.1 obr.2
obr.3 obr.4

7.4. 2010 přednesl ředitel přednášku o práci Poradny neslyšícím za pomoci překladatele do znakové řeči.

24.3. 2010 se ředitel Poradny zúčastnil výuky finančního vzdělávání a přednesl praktické příklady žákům ZŠ Štoky

ZŠ Štoky

3.2. 2010 vyšel článek s ředitelem Poradny – k nahlédnutí zde.

19.1.2010 přednesl ředitel Poradny přednášku pro nezaměstnané teenagery za organizace Hospodářské komory v Liberci.

obr.1 obr.2

1.1.2010 Poradna hledá kandidáty na pozice specialista poradenského centra a právník poradenského centra na nově otevírané pobočce v Ústí nad Labem. Informace o pracovních pozicích naleznete zde a zde.

17.12. 2009 proběhl chat s ředitelem Poradny.

10.11. 2009 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskutečnil seminář "Cesty k omezení lichvy" jako příspěvek k hledání konsenzuálního a efektivního řešení lichvářských praktik.

14.10. 2009 proběhla v Ústí n/L přednáška ředitele a právničky Poradny.

17.9. 2009 se ředitel zúčastnil diskusního pořadu Máte slovo na ČT1

7.8. 2009 se ředitel Poradny zúčastnil živého vysílání v ČT 24

25.6 2009 se 2. místopředsedou Správní rady Poradny stal Ing. Ondřej Škorpil z ČSOB. ČSOB v současné době podporuje dluhové poradenství jak prostřednictvím Poradny, tak sítě občanských poraden.

27.5. 2009 proběhl on-line chat ředitele Poradny.

13.5. 2009 proběhl on-line chat ředitele Poradny.

11.5. 2009 Poradna tiskovou zprávou apeluje „Neschovávejme se před věřiteli“ . Rychlost reakce na problémy rodinného rozpočtu je zásadní. Čím dříve zde klient kontaktuje své věřitele, tím snadnější je najít řešení. Jestliže se klient zpozdí a dostane se do prodlení, je velice obtížné dohodnout se na snížení měsíčních splátek. Proto je důležité oslovit všechny stávající věřitele s žádostí o úpravu splátkových kalendářů včas.

20.4. 2009 proběhla v Hradci Králové za účasti ředitele Poradny veřejná přednáška s názvem „Jak se vypořádat s dluhy“. S nabídkou účasti osloveno 20 regionálních organizací.

8.4. 2009 byla Dozorčí rada posílena o nového partnera Poradny: Fakultu podnikohospodářskou - Vysoké školy ekonomické v Praze. Fakultu zastupuje Ing. Luboš Smrčka, CSc., vědecký pracovník „Katedry podnikové ekonomiky“.

29.3. 2009 proběhl internetový chat na téma oddlužení.

9.2. 2009 se Poradna zapojila do ojedinělého projektu finančního vzdělávání pod záštitou Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky.

Dne 14.1.2009 byla slavnostně za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje otevřena kancelář Poradny v Ostravě.
Hejtman Ing. Jaroslav Palas popřál Poradně a jejím zaměstnancům hodně úspěchů do jejich činnosti, kterou označil za pro kraj nanejvýše potřebnou. Slavnostního otevření se za partnery Poradny zúčastnili zástupci České spořitelny a Komerční banky, kteří dali najevo svůj zájem nadále Poradnu podporovat. Všichni tři ostravští poradci jsou připraveni zodpovědět různé otázky a situace spotřebitelů týkající se předlužení, případně oddlužení. Do Ostravy je možné se dovolat i přes tlačítkovou volbu každé pondělí na bezplatné lince.
obr.1 obr.2
obr.3 obr.4
obr.5 obr.6
obr.7 obr.8

Od 5.ledna 2009 bude nově v provozu pobočka Poradny v Ostravě, tel.: 595 532 740, adresa Vítkovická 1 (2. patro budovy ÚAN, Moravská Ostrava).

Od 1.1.2009 se Poradna při finanční tísni, o.p.s. stala řádným členem ECDN (Evropská asociace pro řešení spotřebitelských dluhů). Asociace staví na zkušenostech a aktivitách klíčových organizací ve snaze minimalizovat předlužení a finanční exkluzi v Evropě. Jedná se o služby dluhového poradenství, vzdělávací organizace, spotřebitelské organizace, výzkumné instituce a další. Cílem ECDN je přispět k tvorbě Evropy sociální, která prosazuje a zabezpečuje finanční inkluzi a kvalitu života svých občanů a zároveň se staví odpovědně ke globální společnosti.

V pátek 19.12.2008 proběhne na stránkách deníku Blesk (http://www.blesk.cz/clanek/106091/pri-exekuci-se-muzete-domluvit-na-vysi-splatek.html) internetový chat na téma řešení zadluženosti a předluženosti českých domácností a našich rad ke konkrétním případům.

Dne 16.12. 2008 Poradna odpověděla klientovi s pořadovým číslem 4 000. Čtyřtisící klient, resp. klientka, přišla osobně, konzultovala svou věc přímo s právníkem Poradny, byla to vdaná středoškolačka v předdůchodovém věku s podprůměrným čistým příjmem, bez majetku. Problémy se splácením dnes již milionového dluhu zažívala již více než 5 let. Konzultace se týkala postupu soudu při prokazování splátek věřitelům. Klientka se o Poradně dozvěděla z doslechu.

Dne 19.11. 2008 se ke partnerům Poradny připojila i Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská. Novým partnerem Poradny při finanční tísni o.p.s. se stala Fakulta podnikohospodářská pražské Vysoké školy ekonomické – tato vzdělávací instituce se tak připojila k největším bankám a stavebním spořitelnám působícím v České republice, které již působení Poradny podporovaly dříve. Právě portfolio partnerů dává Poradně možnosti zkvalitňovat a rozšiřovat svou činnost. „Vědecká kapacita a odbornost VŠE prospěje kvalitě naší poradenské činnosti“, říká David Šmejkal, ředitel Poradny.

Dne 7.10. a 14.10.2008 se Poradna v rámci projektu se Sdružením českých spotřebitelů, o.s. a nadací Člověk v tísni zúčastnila závěrečných přednášek v Chomutově. 7.10.2008 zodpovídala konkrétně zaměřené dotazy a 14.10.2008 se jednalo o poslední přednášku z cyklu. Cyklus přednášek pro terénní sociální pracovníky byl souhrnně o zadlužování a komunikaci s věřiteli, insolvenci a exekucích, zodpovídaly se konkrétní dotazy. Enormní zájem včetně dotazů byl o téma exekuce.

Dne 22.srpna 2008se členem dozorčí rady Poradny stal JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Havel) . Pan Havel je jeden z autorů insolvenčního zákona (http://www.leblog.cz/?q=node/214) , se kterým Poradna dennodenně pracuje a je členem stálé komise Ministerstva spravedlnosti pro insolvenční právo.

V úterý 30.9. 2008 od 9.00 do 18.00 se koná první Den otevřených dveří. Přítomní novináři budou seznámeni s provozem Poradny a s nejčastějšími případy, které poradci řeší. Speciálně se budeme věnovat tématům, která nejčastěji chtějí spotřebitelé řešit a nejobvyklejším důvodům těžkého zadlužení.

Začátkem července 2008 byla obsazena funkce ředitele Poradny. Ředitelem poradny se stal David Šmejkal, který v minulých letech zastával funkci předsedy Spotřebitelského institutu SOS, o.p.s. a SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o.s.

Od 1.7.2008 rozšířila poradna otevírací dobu pro své klienty. Ti se mohou nyní se svými dotazy a problémy obracet na poradnu v pracovních dnech od 8h do 18h.

Dne 7.5.2008, tedy za necelé 4 měsíce od oficiálního otevření, se na Poradnu obrátil se svým dotazem 1 000 tý klient. Průměrně tedy kontaktuje Poradnu 250 klientů měsíčně s nejrůznějšími dotazy, které se týkají jejich finanční tísně. Poradna předpokládá, že zájem o její služby nadále poroste, zejména v souvislosti s novým insolvenčním zákonem, jenž se stále více dostává do povědomí občanů.

Dne 3.3.2008 navštívili Poradnu premiér Mirek Topolánek a ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Prohlédli si poradenská místa a pohovořili s poradci. Zajímali se o konkrétní případy pomoci, kterou Poradna nabídla spotřebitelům. Posléze promluvili k přítomným novinářům na téma vzrůstajícího počtu exekucí a reakce vlády – funkční insolvenční zákon (od 1.1.2008). Zajímali se o první případ oddlužení (osobního bankrotu), který Poradna řešila.

Dne 17.1.2008 proběhlo za účasti všech partnerů poradny slavnostní otevření Poradny při finanční tísni. Záštitu nad otevřením Poradny převzala starostka Městské části Praha 2 Jana Černochová, osobní záštitu nad Poradnu převzal ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.

Byli jste s námi spokojeni? Dejte nám pozitivní recenzi.