Poradna při finanční tísni
English resume

Desatero zdravých financí v problémové době

1. Udělejte si přehled o svých pravidelných platbách

Nejčastěji se jedná o nájem, služby spojené s bydlením (elektřina, plyn), splátky úvěrů vč. kreditních karet, platby mobilním a internetovým operátorům, komerční pojištění.

2. Všechny tyto smluvní strany je nutné oslovit s žádostí o odklad platby s uvedením důvodu

Nejdříve si otevřeme internetové stránky příslušné společnosti a zjistíme správný a aktuální postup. Jestliže tam není něco jasné, lze využít telefonní poradenskou linku dané společnosti, případně se dotázat prostřednictvím jejich webového formuláře, chatu nebo emailem.

3. Osoby, se kterými sdílíme společnou domácnost, mohou mít podobné problémy

Vyplatí se o nich diskutovat a nenechávat si je pro sebe, ale i zjišťovat, jak se u nich situace má. Zvláště v případě společného jmění manželů je vzájemná důvěra stěžejní.

4. Platby výživného

Nesmíme zapomínat na platby výživného - plátce výživného by měl písemně informovat právního zástupce nezletilého o možných problémech s platbou.

5. Při omezení příjmu

Zaregistrovat se v evidenci Úřadu práce a (např. emailem) zažádat o podporu v nezaměstnanosti. Předložit doklady o skončení posledního pracovního poměru včetně: zápočtového listu, dokladu o výši průměrného výdělku, evidenčního listu důchodového pojištění, výpovědi nebo dohody o skončení pracovního poměru. Bude třeba vyplnit žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti. Po registraci hradí zdrav. pojištění stát.

6. Ručitel, spoludlužník, zástava

Nemusíme být jen pravidelnými plátci nebo dlužníky, můžeme být i ručitelé nebo spoludlužníci. Někdo může ručit za splátky i nám, nebo může být jeho majetek zástavou za náš úvěr, nebo je zastaven náš majetek ve prospěch věřitele jiného dlužníka. Je vhodné se na takovou osobu obrátit, zjistit stav věcí a probrat s ní rizika.

7. Domácí rozpočet

Sestrojme si domácí rozpočet. Koncentrujme se na výdaje: nájem, energie, strava a nápoje, drogerie, léky, doprava, telefon a internet. K tomu bychom měli přidat splátky úvěrů, pokud se nám je nepodaří odložit. Na straně příjmů může být částečný plat, přivýdělek nebo jiný výdělek, případně podpora v nezaměstnanosti, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory. Pokud je k dispozici finanční rezerva, můžeme počítat i s ní, nebo si alespoň udělat přehled o zpeněžitelném majetku a o jeho pronájmu nebo jeho části.

8. Další půjčky

Z mnoha zkušeností víme, že brát si další úvěry na splácení těch stávajících, se nemůže vyplatit. Naopak se začne roztáčet dluhová spirála, na jejímž konci mohou být soudy a neřešitelné problémy.

9. Sledovat vývoj

V dnešních dobách je přínosné sledovat reakce státu a vědět, co můžeme očekávat a co se může zlepšit.

10. Poradenství

Jestliže si se svými závazky nevíte rady, obraťte se na seznam akreditovaných osob v případě insolvenčního poradenství , nebo na organizaci Člověk v tísni , nebo Občanské poradny a charitní poradenství v případě dluhového a exekučního poradenství.