Evropské projekty

Projekt EU

Služby jsou poskytovány v rámci projektu „Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010399. Služby byly podpořeny Moravskoslezským krajem z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), v rámci klíčové aktivity 3 „Podpora služeb akreditovaných osob podle Insolvenčního zákona“. Cílem je realizovat služby akreditované osoby podle zákona č. 182/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) pro obyvatele Moravskoslezského kraje. Projekt je realizován v letech 2020 – 2021.

Byli jste s námi spokojeni? Dejte nám pozitivní recenzi.