Poradna při finanční tísni
English resume

Evropské projekty

Evropské projekty

Projekt EU

Služby jsou poskytovány v rámci projektu „Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010399. Služby byly podpořeny Moravskoslezským krajem z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), v rámci klíčové aktivity 3 „Podpora služeb akreditovaných osob podle Insolvenčního zákona“. Cílem je realizovat služby akreditované osoby podle zákona č. 182/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) pro obyvatele Moravskoslezského kraje. Projekt je realizován v letech 2020 – 2021.  • Projekt „Dluhové poradenství v České Kamenici“, registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000302 je spolufinancován Evropskou unií.
  • Projekt z Operačního programu Zaměstnanost plus je realizován v letech 2023 – 2025.
  • Projekt je zaměřen na zlepšení nakládání s vlastními financemi osob ohrožených předlužeností v České Kamenici.
  • Provádí se analýza rozpočtů a doporučení dalších kroků pro práci s příjmy i výdaji.
  • Nástrojem je dluhové poradenství, exekuční i insolvenční.
  • Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.
  • Projekt má za cíl podpořit nejméně 150 osob ohrožených předlužeností.
  • K 30.6.2023 bylo podpořeno 26 osob.