Poradna při finanční tísni
English resume

Evropské projekty

Všechny služby Poradny jsou poskytovány zdarma. Volejte každý pracovní den bezplatnou poradenskou linku.

800 722 722 Poradenská linka

Evropské projekty

Projekt EU

Služby jsou poskytovány v rámci projektu „Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010399. Služby byly podpořeny Moravskoslezským krajem z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), v rámci klíčové aktivity 3 „Podpora služeb akreditovaných osob podle Insolvenčního zákona“. Cílem je realizovat služby akreditované osoby podle zákona č. 182/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) pro obyvatele Moravskoslezského kraje. Projekt je realizován v letech 2020 – 2021.Projekt „Dluhové poradenství v České Kamenici“, registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000302 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt z Operačního programu Zaměstnanost plus je realizován v letech 2023 – 2025.