Poradna při finanční tísni
English resume

Kdo jsme

Všechny služby Poradny jsou poskytovány zdarma. Volejte každý pracovní den bezplatnou poradenskou linku.

800 722 722 Poradenská linka

Poradna při finanční tísni

Jsme nezisková, nestátní a nekomerční obecně prospěšná společnost. Všechny naše služby jsou zdarma, nenabízíme žádné služby za úplatu. Poskytujeme bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně platit své dluhy. Rovněž se snažíme poradit lidem, jak se lze zadlužit zodpovědně, a tím předejít problémům s řádným a včasným splácením dluhů.

Jsme specialisti na bezplatné zpracování návrhů na oddlužení (insolvenčních návrhů) – osobní bankrot podle insolvenčního zákona. Skutečnost, že všechny naše služby poskytujeme bezplatně, nás výrazně odlišuje od všech dalších komerčních subjektů, většinou poskytujících zpočátku nějaké poradenství sice zdarma, avšak posléze za ceníkové ceny.

Naším cílem je obecně prospěšnou činností pozitivně působit na spotřebitele, aby měli hlubší finančně-právní povědomí v oblasti poskytování úvěrů, půjček apod., uměli si půjčovat obezřetně a k případnému řešení své platební neschopnosti přistupovali zodpovědně a aktivně. Rovněž bychom chtěli dosáhnout toho, aby věřitelé (tedy zejména banky, úvěrové či leasingové společnosti) byli při poskytování svých finančních produktů a při řešení případných problémů dlužníka se splácením více sociálně odpovědní. Věříme, že naší činností přispějeme k vyšší stabilizaci sociálních poměrů v české společnosti.

Našim posláním je kvalitní a účinná poradenská činnost pro občany ve finanční tísni v hrozící či existující platební neschopnosti nebo v exekuci a pomoc při podání návrhu na oddlužení.

Našim mottem je „Naše pomoc pro Váš nový start.“

Jsme tedy rádcem a pomocníkem spotřebitelů, kteří se ocitli ve finanční tísni. Pomáháme objektivně vyhodnotit aktuální situaci a učinit správná rozhodnutí.

Byli jsme založeni zakládací smlouvou uzavřenou dne 6. listopadu 2007 mezi Sdružením českých spotřebitelů a Českou spořitelnou. Sdružení českých spotřebitelů, nejstarší nevládní organizace hájící zájmy spotřebitelské veřejnosti, garantuje nezávislost a nestrannost služeb, které poskytujeme. Našimi dalšími partnery jsou ČSOB Stavební spořitelna, Československá obchodní banka, Home Credit, Komerční banka, Raiffeisen bank, UniCredit bank, Fakulta podnikohospodářská VŠE.

Poradna je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce č. 533.