Novela insolvenčního zákona

účinnost od 01.06.2019 - změny oproti stávající úpravě

Podle novelizovaného znění insolvenčního zákona se nebude postupovat v řízeních, ve kterých bylo o úpadku dlužníka rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti novely, tj. před 01.06.2019

Novela nařízení vlády o výpočtu nezabavitelné částky

účinnost od 01.06.2019

Mění se způsob výpočtu nezabavitelné částky dlužníka. V důsledku změny dochází k navýšení nezabavitelné částky u dlužníků s čistými příjmy ve výši od   15 500,- Kč do 25 700,- Kč. U klientů s vyšším čistým příjmem výše nezabavitelné částky zůstává konstantní.

Příklad: dlužník s příjmem 20 000,- Kč čistého, nesezdaný, bez vyživovací povinnosti vůči jiné osobě:

U ostatních dlužníků se za každou vyživovanou osobu  k částce 6 428,- Kč na dlužníka připočítává částka 1 607,- Kč, na tom se nic nemění.
Tento způsob výpočtu se použije i v případech, kdy k nařízení srážek došlo před účinností novely.

Byli jste s námi spokojeni? Dejte nám pozitivní recenzi.