Prohlášení klienta o souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů:

Klient si je vědom toho, že k tomu, aby mu Poradna mohla poskytnout co možná nejkvalitnější služby, vyžádá si od něj informace nezbytně nutné k vyhodnocení jeho situace a jeho osobní a kontaktní údaje. Klient si je vědom skutečnosti, že poskytnutí jakýchkoli osobních či kontaktních údajů Poradně je zcela dobrovolné.

Poradna prohlašuje, že informace získané od klienta zpracovává a uchovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pro účely poskytnutí služby Poradny, ochrany zájmů a práv Poradny a pro účely evidenční a statistické.

Klient souhlasí se zpracováním informací a osobních údajů poskytnutých Poradně a zároveň si je vědom, že písemným oznámením adresovaným Poradně může rozsah souhlasu se zpracováním osobních údajů upravit, změnit nebo souhlas odvolat.

Zvolte, prosím, odpovídající variantu.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Nesouhlasím se zpracováním osobních údajů. (Vyřízení dotazu není podmíněno souhlasem klienta se zpracováním osobních údajů)

Byli jste s námi spokojeni? Dejte nám pozitivní recenzi.