Řekli o Poradně…

Dalibor Z. Chvátal, šéfredaktor serveru Měšec.cz, Internet Info, s. r. o.

Do složité finanční situace se může dostat každý z nás a Poradna při finanční tísni již od počátku své existence ukázala, že má svoji nezastupitelnou úlohu při řešení otázek s dluhy a insolvencí. Kdokoli bude potřebovat nezaujatou radu odborníků, služby Poradny při finanční tísni vždy rád doporučím, protože jsou synonymem pro kvalitní dluhové poradenství. I proto finanční server Měšec.cz s poradnou dlouhodobě spolupracuje.

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 7

„Při výkonu svého povolání se velice často setkávám s velkou neinformovaností dlužníků, která je bohužel přivádí do poměrně obtížných životních situací. Velice kladně tedy hodnotím vznik Poradny při finanční tísni, která – jak pevně věřím – bude poskytovat svým klientům profesionální a odborné rady, jak postupovat v jednotlivých fázích zadlužení.“

JUDr. Vlastimil Porostlý, soudní exekutor, Exekutorský úřad Ostrava

„Přivítal jsem otevření Poradny při finanční tísni, neboť tato poradna nejenom „učí“ spotřebitele zadlužovat se s rozvahou, ale zároveň dokáže lidem pomoci a poradit v situaci, kdy už věřitel svůj dluh vymáhá v soudním (exekučním) řízení. Věřím, že působením poradny se občané naučí řešit svou platební neschopnost včas a v úzké spolupráci se svými věřiteli, a předcházet exekucím. Jedině tak totiž mohou minimalizovat tíživé následky, které s sebou exekuce majetku a příjmů přináší.“

Pavel Štěpánek, výkonný ředitel České bankovní asociace:

Poradna při finanční tísni je projektem, který od počátku obdivujeme a podporujeme. Spojení zástupců reprezentujících sektor poskytovatelů služeb i samotné spotřebitele, který přináší konkrétní iniciativu v oblasti dluhového poradenství, je ukázkou toho, jak prospěšná a nutná taková spolupráce je. Službami, které jsou nabízeny na neziskové bázi, se díky Poradně dostává pomoci nejen těm, kdo se ve finanční tísni skutečně ocitnou, ale zprostředkovaně i celé společnosti. Poradny si vážíme také jako odborného garanta otázek spojených s dluhovou problematikou a současně v ní nalézáme i partnera pro naše aktivity v oblasti finančního vzdělávání.

Byli jste s námi spokojeni? Dejte nám pozitivní recenzi.