Poradna při finanční tísni
English resume

Semináře, přednášky, prezentace a školení

Navštěvujeme výrobní provozy a firmy, školy, azylové domy, domovy důchodců, různá pečovatelská zařízení a dětské domovy. Zajišťujeme externí specializovaná profesní školení i školení zaměstnanců či nezaměstnaných.

Přednášíme odborníkům, managerům, učitelům, sociálním pracovníkům, zaměstnaným i nezaměstnaným, dětem, dospělým i seniorům.

Své prezentace přizpůsobujeme posluchačům a jejich zkušenostem, zaměřujeme se na sdělení vyplývající z naší dlouholeté praktické zkušenosti z práce s klienty.

Naším cílem je pomocí uvedení do tématu osobních financí zaměřit se na nejlepší postupy, jak se vyhnout rizikům spojených se zadlužením a podporovat tak odpovědné půjčování si.

Identifikujeme nejčastější důvody předlužení a jak se jim vyvarovat. Uvedeme správné způsoby řešení obvyklých potíží domácího rozpočtu a seznámíme posluchače s konturami osobního bankrotu – oddlužení podle insolvenčního zákona.

Pracujeme s bohatými znalostmi vzešlými z desetitisíců poradenských rozhovorů a každodenní práce s exekučním řádem, občanským a obchodním zákoníkem, insolvenčním zákonem.

Díky každodenním klientským rozhovorům se podrobně orientujeme v praxi vymáhání a provádění exekucí, v soudních i mimosoudních procesech a postupech. Známe časté chyby dlužníků i nástrahy a pasti neseriosních poskytovatelů úvěrů.

Přínosy pro účastníky semináře:

  • vnímání rozdílu mezi neziskovým a komerčním poradenstvím
  • porozumění různým druhům závazků a jejich rizikům
  • důležitost plánování osobních a rodinných financí
  • jak na finanční rezervu
  • zásady odpovědného půjčovaní
  • záludnosti smluv a chyby při jejich podepisování
  • práce s dluhy, právo a osobní bankrot (oddlužení podle insolvenčního zákona)
Nejsme omezeni časem ani místem konání prezentace. Přednáškový prostor a potřebnou techniku zajišťuje organizátor. U neziskových organizací je přínosem úhrada našich nákladů spojených s konáním semináře či prezentace. U podnikatelských subjektů se úhrada našich nákladů předpokládá. Pro další informace se prosím obraťte na ředitele Poradny.