Tiskové zprávy za rok 2017

Praha, Ostrava, Ústí nad Labem 6. září 2017

Oddlužení se stává nedostatkovým zbožím

Poslední novela insolvenčního zákona výrazně snížila zájem o oddlužení. Lidé musí cestovat za poradnami, pokud chtějí oddlužení vypracovat zadarmo. Přesto měl stotisící klient Poradny zájem právě o oddlužení – osobní bankrot.

„Lidé mají do neziskových poraden sice dál, ale mohou se spolehnout na kvalitní práci a bezplatnost,“ upozorňuje ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal.

Zatím pouze 3 obecně prospěšné organizace získaly povinnou akreditaci od Ministerstva spravedlnosti. Toto povolení přináší klientům jistotu odbornosti a zpracování návrhu na oddlužení zcela zdarma. Na akreditované neziskové organizace musí dohlížet osoba odpovědná s příslušným vzděláním, ale i kontrolní odbor Ministerstva spravedlnosti.

Nikdo by již neměl za zpracování návrhu na oddlužení kdekoli platit. Výjimku představují advokáti, insolvenční správci, notáři a exekutoři, kteří se zatím této práci vyhýbají. Mohou si totiž naúčtovat maximálně 4 tisíce korun (ani ty však dlužník neplatí hned) a za tu práci jim to nestojí. Žádné další platby nepřicházejí v úvahu – např. poplatky za kopírování, poradenství, přípravu podkladů nebo členský poplatek.

Dlužníci si mohou na internetu ověřit, jestli je daná organizace skutečně akreditovaná. „Doporučuji si na vybranou organizaci nejprve zavolat a zjistit, jestli s osobními bankroty vůbec pracuje,“ radí David Šmejkal. Výhodou může být bezplatná poradenská linka, která vždy začíná trojčíslím 800. Například pondělní celostátní bezplatná linka Poradny při finanční tísni má číslo 800 722 722. Internetové stránky takové organizace by měly mít jasně a přehledně zobrazeny kontaktní údaje a otvírací hodiny.

Poradna je obecně prospěšnou společností poskytující zdarma rady a konzultace osobám zadluženým a předluženým, případně těm, kteří se hodlají zadlužit. Specializuje se na vyhotovení návrhů na oddlužení – osobní bankrot. Poradna nabízí své bezplatné služby od roku 2008 v Praze, od roku 2009 v Ostravě a od roku 2010 v Ústí nad Labem. Pravidelně také naši profesionální poradci navštěvují poradenská pracoviště v Litvínově, České Lípě, Prostějově, Hradci Králové a Plzni.

Poradna vykonává bezplatné dluhové poradenství zaměřené na plánované či stávající závazky fyzických osob – nepodnikatelů a bezplatné zpracování návrhů na oddlužení – osobní bankrot. Ne vždy je cesta z potíží snadná a rychlá, odborné neziskové poradenství však může mnoho věcí ulehčit či alespoň vyjasnit.

Za I. pololetí 2017 měla Poradna přes 5 069 nových klientů, z toho 2/3 prostřednictvím pondělní bezplatné linky 800 722 722 a dalších poradenských linek na pobočkách. V tomto roce očekáváme setrvalý zájem klientů o služby Poradny. Všechny služby Poradny jsou bezplatné, Poradna nenabízí žádné zpoplatněné služby. Ve Čt 7.9. a Pá 8.9. je v Praze, Ostravě a Ústí nad Labem otevírací den.

Tiskové zprávy za rok 2016

Praha, Ostrava, Ústí nad Labem 29. února 2016

Home Credit se stává novým partnerem Poradny při finanční tísni

Jeden z největších poskytovatelů spotřebitelského financování u nás, společnost Home Credit a.s., a obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni, o.p.s. (Poradna) a se dohodli na partnerství. Pomoc dlužníkům tak dostává nový rozměr a nekomerční neziskové poradenství nový impuls.

Partnerství s Poradnou při finanční tísni je pro nás dalším důležitým bodem v celé škále aktivit, kterými naplňujeme svou pozici bezpečného poskytovatele úvěrů. Do problémů s dluhy se může dostat kdokoli a úkolem zodpovědných věřitelů je pomoci všem, kteří chtějí své problémy aktivně řešit,“ říká ke vstupu do Poradny generální ředitel Home Creditu David Bystrzycki.

Poradna je obecně prospěšnou společností poskytující zdarma rady a konzultace osobám zadluženým a předluženým, případně těm, kteří se hodlají zadlužit. Specializuje se na vyhotovení návrhů na oddlužení – osobní bankrot. Poradna nabízí své bezplatné služby od roku 2008 v Praze, od roku 2009 v Ostravě a od roku 2010 v Ústí nad Labem. Pravidelně také naši profesionální poradci navštěvují Litvínov, Českou Lípu, Prostějov, Šumperk, Hradec Králové a Plzeň.

Poradna vykonává bezplatné dluhové poradenství zaměřené na plánované či stávající závazky fyzických osob – nepodnikatelů a bezplatné zpracování návrhů na oddlužení – osobní bankrot. Ne vždy je cesta z potíží snadná a rychlá, odborné neziskové poradenství však může mnoho věcí ulehčit či alespoň vyjasnit.

Za rok 2015 měla Poradna přes 11 000 nových klientů, z toho 2/3 prostřednictvím pondělní bezplatné linky 800 722 722 a dalších poradenských linek na pobočkách. V tomto roce očekáváme setrvalý zájem klientů o služby Poradny. Všechny služby Poradny jsou bezplatné, Poradna nenabízí žádné zpoplatněné služby.

Oproti celému roku 2014 Poradna zaznamenala na svých pobočkách o 30 klientů méně, neboť dlužníci mnohdy netuší, že služby Poradny jsou bezplatné a vyhledávají drahé komerční služby. Přestože Poradna minulý rok zdarma zpracovala přes 1 200 návrhů oddlužení, tzv. osobní bankrot podle insolvenčního zákona, dlužníci často vyhledávali tu samou službu u jiných komerčních společností nebo živnostníků, ale za vysokou cenu.

Tiskové zprávy za rok 2013

Praha, Ostrava, Ústí nad Labem 21. ledna 2013

Poradna při finanční tísni, o.p.s. poradila 50 000 klientům

Obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni, o.p.s. (Poradna) od doby svého prvního poradenského rozhovoru v lednu 2008, poskytla již půl sta tisíc poradenských rozhovorů. Klienti se nejčastěji na Poradnu obraceli kvůli exekucím a oddlužení, tedy tzv. osobnímu bankrotu podle insolvenčního zákona.

Poradna je obecně prospěšnou společností poskytující zdarma rady a konzultace osobám zadluženým a předluženým, případně těm, kteří se hodlají zadlužit. Specializuje se na vyhotovení návrhů na oddlužení – osobní bankrot. Poradna nabízí své bezplatné služby od roku 2008 v Praze, od roku 2009 v Ostravě a od roku 2010 v Ústí nad Labem. Výjezdní pobočky navštěvují naši profesionální poradci pravidelně v Litvínově, Šumperku, České Lípě, Hradci Králové a Plzni.

Poradna vykonává bezplatné dluhové poradenství zaměřené na plánované či stávající závazky fyzických osob – nepodnikatelů a bezplatné zpracování návrhů na oddlužení – osobní bankrot. Ne vždy je cesta z potíží snadná a rychlá, odborné neziskové poradenství však může mnoho věcí ulehčit či alespoň vyjasnit.

Za rok 2012 měla Poradna cca 11 000 klientů, z toho 60 % prostřednictvím pondělní bezplatné linky 800 722 722 a dalších poradenských linek na pobočkách. V tomto roce očekáváme setrvalý zájem klientů o služby Poradny. Všechny služby Poradny jsou bezplatné, Poradna nenabízí žádné zpoplatněné služby.

Oproti roku 2011 Poradna zaznamenala na svých pobočkách o cca 1 000 klientů méně, neboť dlužníci mnohdy netuší, že služby Poradny jsou bezplatné a vyhledávají drahé komerční služby. Přestože Poradna minulý rok zdarma zpracovala cca 1 000 návrhů oddlužení, tzv. osobní bankrot podle insolvenčního zákona, dlužníci často vyhledávali tu samou službu u jiných komerčních společností nebo živnostníků, ale za vysokou cenu.

Mezi partnery Poradny jsou jak největší banky, tak stavební spořitelny, spotřebitelské sdružení, nadace či vysoká škola. Tato skutečnost garantuje profesionální služby, které Poradna nabízí všem klientům bezplatně.

Tiskové zprávy za rok 2012

Plzeň, 2. května 2012

Poradna při finanční tísni, o.p.s. zahajuje činnost v Plzni

Obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni, o.p.s. (Poradna) ve spolupráci s Plzeňským krajem a statutárním městem Plzeň otevřela 2. května v Plzni svoji již pátou výjezdní pobočku. Dlužníci a ti, co se zadlužit plánují, mohou každou druhou středu využít bezplatného, nezávislého a neziskového poradenství v přízemí budovy Martinská 2, Plzeň - město.

Poradna je obecně prospěšnou společností poskytující zdarma rady a konzultace osobám zadluženým a předluženým, případně těm, kteří se hodlají zadlužit. Specializuje se na vyhotovení návrhů na oddlužení – osobní bankrot. Poradna nabízí své bezplatné služby od roku 2008 v Praze, od roku 2009 v Ostravě a od roku 2010 v Ústí nad Labem. Výjezdní pobočky navštěvují naši profesionální poradci pravidelně v Litvínově, Šumperku, České Lípě, Hradci Králové a nyní i v Plzni.

Dluhová Poradna nabízí bezplatné dluhové poradenství specializované na plánované či stávající závazky fyzických osob – nepodnikatelů a bezplatné zpracování návrhů na oddlužení – osobní bankrot. Ne vždy je cesta z potíží snadná a rychlá, odborné poradenství však může mnoho věcí ulehčit či alespoň vyjasnit.

Za rok 2011 jsme měli cca 12000 klientů, z toho 60 % prostřednictvím bezplatné linky a dalších poradenských linek na pobočkách. V tomto roce očekáváme cca 400 klientů jen z Plzeňského kraje. Každé pondělí provozujeme bezplatnou poradenskou linku. Všechny služby Poradny jsou bezplatné, Poradna nenabízí žádné zpoplatněné služby.


Poradna při finanční tísni, o.p.s. zahajuje činnost v Hradci Králové

Hradec Králové, 14. března 2012

Obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni, o.p.s. (Poradna) ve spolupráci se Sdružením českých spotřebitelů, o.s. otevřela 14. března v Hradci Králové svoji již čtvrtou výjezdní pobočku. Dlužníci a ti, co se zadlužit plánují, mohou každou druhou středu využít bezplatného, nezávislého a neziskového poradenství ve druhém patře budovy bývalých čokoládoven (dnes obchodní centrum Jitřenka) v prostorách regionálního centra Sdružení českých spotřebitelů, Třída Karla IV. 430, Hradec Králové.

Poradna je obecně prospěšnou společností poskytující zdarma rady a konzultace osobám zadluženým a předluženým, případně těm, kteří se hodlají zadlužit. Specializuje se na vyhotovení návrhů na oddlužení – osobní bankrot. Poradna nabízí své bezplatné služby od roku 2008 v Praze, od roku 2009 v Ostravě a od roku 2010 v Ústí nad Labem. Výjezdní pobočky navštěvují naši profesionální poradci pravidelně v Litvínově, Šumperku, České Lípě a nyní i v Hradci Králové.

Dluhová Poradna nabízí bezplatné dluhové poradenství specializované na plánované či stávající závazky fyzických osob – nepodnikatelů a bezplatné zpracování návrhů na oddlužení – osobní bankrot. Ne vždy je cesta z potíží snadná a rychlá, odborné poradenství však může mnoho věcí ulehčit či alespoň vyjasnit.

Za rok 2011 jsme měli cca 12000 klientů, z toho 60 % prostřednictvím bezplatné linky a dalších poradenských linek na pobočkách. V tomto roce očekáváme cca 400 klientů jen z Královéhradeckého kraje. Každé pondělí provozujeme bezplatnou poradenskou linku. Všechny služby Poradny jsou bezplatné, Poradna nenabízí žádné zpoplatněné služby.

Mezi partnery Poradny jsou jak největší banky, tak stavební spořitelny, spotřebitelské sdružení, nadace či vysoká škola. Tato skutečnost garantuje profesionální služby, které Poradna nabízí všem klientům bezplatně.

Tiskové zprávy za rok 2011

V Šumperku zahájila poradna při finanční tísni

Šumperk 12.10. 2011

Obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni, o.p.s. ve spolupráci s městem Šumperk otevřela svoji výjezdní pobočku v Šumperku.
Do šumperské kanceláře budou přijíždět poradci z ostravské pobočky každou lichou středu a předlužení spotřebitelé tak budou moci osobně využívat poradenský servis blíže svému domovu.

Úkolem nově zřízené kanceláře poradny při finanční tísni bude pomáhat dlužníkům hledat řešení v situaci, kdy jim v důsledku neschopnosti splácet dluhy hrozí sociální vyloučení. Zároveň bude poradna vyvíjet informační a osvětovou činnost mezi potenciálními dlužníky a přispěje tak k principům zodpovědného půjčování a úvěrování.

"Zaměstnanci poradny zdarma pomohou klientům, kteří se ocitli v platební neschopnosti, nebo jim taková situace hrozí. Zaměstnanci poradí, jak postupovat při telefonické či písemné komunikaci s věřiteli, soudy nebo soudními exekutory. Poradna dále nabízí bezplatné a diskrétní konzultace k oddlužení (osobní bankrot) podle insolvenčního zákona. Speciální službou poradny je přímá pomoc s vyplňováním návrhu na povolení oddlužení k soudu,“"" říká Zdeňka Libišová Svobodová, vedoucí ostravské pobočky poradny.

Mezi partnery poradny jsou jak největší banky, tak stavební spořitelny, spotřebitelské sdružení, nadace či vysoká škola. Tato skutečnost garantuje profesionální služby, které Poradna nabízí klientům bezplatně. Vyškolení poradci jsou k dispozici spotřebitelům v Praze, Ostravě, v Ústí nad Labem a od září i každou lichou středu v Šumperku.

Nová kancelář se nachází v 2. patře budovy Městského úřadu Šumperk, na adrese Jesenická 31, Šumperk. Otevírací doba je každou lichou středu od 10:00 do 14:00. Do Poradny je vhodné se předem objednat na telefonním čísle 595 532 740. Kromě osobní schůzky v Poradně mohou klienti využít i telefonní konzultace, a to v pondělí na bezplatné zelené lince 800 722 722 nebo v jiné dny na poradenské lince 595 532 740.


Poradna při finanční tísni zahajuje činnost v České Lípě

Česká Lípa, 16.11. 2011

Obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni (Poradna) ve spolupráci s Městem Česká Lípa otevírá v listopadu letošního roku svoji kancelář v sídle obecního českolipského živnostenského úřadu. Do českolipské kanceláře budou přijíždět poradci z ústecké pobočky každou druhou středu a předlužení spotřebitelé tak budou moci osobně využívat poradenský servis blíže svému domovu.

Poradna vznikla v roce 2008, kdy otevřela první pobočku v Praze. Dnes má již poboček pět, a to kromě Prahy, Ostravy a Ústí nad Labem i výjezdní pobočky v Litvínově – Janově a Šumperku na Moravě. Poradna za dobu své existence poskytla poradenství již pro více než 35 tisíc klientů.

Úkolem nově zřízené kanceláře Poradny při finanční tísni bude pomáhat dlužníkům hledat řešení v situaci, kdy jim v důsledku neschopnosti splácet dluhy hrozí sociální vyloučení. Zároveň bude Poradna vyvíjet informační a osvětovou činnost mezi potenciálními dlužníky a přispěje tak k principům zodpovědného půjčování a úvěrování.

"Zaměstnanci Poradny zdarma pomohou klientům, kteří se ocitli v platební neschopnosti, nebo jim taková situace hrozí. Zaměstnanci poradí, jak postupovat při telefonické či písemné komunikaci s věřiteli, soudy nebo soudními exekutory. Poradna dále nabízí bezplatné a diskrétní konzultace k oddlužení (osobní bankrot) podle insolvenčního zákona. Speciální službou Poradny je přímá pomoc s vyplňováním návrhu na povolení oddlužení k soudu," říká Magda Besedová, vedoucí ústecké pobočky Poradny.

Mezi partnery Poradny jsou jak největší banky, tak stavební spořitelny, spotřebitelské sdružení, nadace či vysoká škola. Tato skutečnost garantuje profesionální služby, které Poradna nabízí klientům bezplatně. Vyškolení poradci jsou k dispozici spotřebitelům v Praze, Ostravě, v Ústí nad Labem, dále pak ve výjezdních poradnách Janov – Litvínov, Šumperk a nově nyní i každou druhou středu v České Lípě.

Doplňující informace

Nová kancelář se nachází v sídle obecního živnostenského úřadu Česká Lípa, na adrese Jindřicha z Lipé 127, Česká Lípa. Otevírací doba je každou druhou středu od 9:00 do 14:00. Do Poradny je vhodné se předem objednat na telefonním čísle 411 135 200, v případě dostatečného časového prostoru však bude konzultace poskytnuta i předem neobjednaným klientům. Kromě osobní schůzky v Poradně mohou klienti využít i telefonní konzultace, a to v pondělí na bezplatné zelené lince 800 722 722 nebo v jiné dny na poradenské lince 411 135 200.


V Ústí nad Labem 28. května 2011
Jak probíhal rok činnosti Poradny při finanční tísni v Ústí nad Labem.V květnu uplynul jeden rok od oficiálního zahájení činnosti Poradny při finanční tísni v Ústí nad Labem. Tři pracovníci ústecké pobočky Poradny poskytli za tuto dobu své služby více než 2200 klientům. Klienti se na poradnu obraceli zejména prostřednictvím bezplatné pondělní linky 800 722 722 a běžné linky 411 135 200, dále osobně a prostřednictví emailu. Prostřednictvím telefonu poskytla pobočka informace a pomoc více než 1300 klientům, a to zejména v oblasti exekučního řízení, insolvenčního řízení či problematiky spotřebitelských úvěrů. Osobně navštívilo pobočku téměř 600 klientů, kterým pracovníci pobočky pomohli především s vyhotovením návrhů na povolení oddlužení neboli vyhlášením osobního bankrotu, se sepsáním návrhů na zastavení exekucí a žádostí o splátkové kalendáře, vyjádřením k rozhodčím žalobám či odvoláním proti rozhodnutím soudů. Klienti ústecké pobočky podali na krajské soudy přes 140 návrhů na povolení oddlužení. Pobočku v Ústí nad Labem navštěvovali nejen klienti z ústeckého kraje, ale i kraje libereckého, karlovarského a středočeského. Pracovníci ústecké pobočky vyvíjeli také výchovnou a preventivní činnost prostřednictvím přednášek pro uchazeče o zaměstnání a pro veřejnost na úřadech práce v Ústí nad Labem a Teplicích a dále pro sociální a terénní pracovníky v Janově. V prosinci 2010 pak pobočka zřídila výjezdní poradnu do problematické oblasti litvínovského Janova, kam dojíždí pracovník ústecké pobočky jednou za dva týdny.

Doplňující informace

Poradna při finanční tísni se nachází v budově B Krajského úřadu, ulice Dlouhá 15, 400 01 Ústí nad Labem. Otvírací doba pobočky je od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 hodin.

Pro další informace kontaktujte prosím vedoucí ústecké pobočky Poradny Magdu Besedovou, besedova@financnitisen.cz, tel.: 411 135 202

Byli jste s námi spokojeni? Dejte nám pozitivní recenzi.